Vilka vi är

Mitt företag är Annas Ideér 

Mitt företag innehar F-skattebevis och organisationsnumret är 680427-5649

Min adress är:

Villa Nord, Sanatorievägen 33
523 32 Ulricehamn
Tel: 070- 545 63 39 

Min webbplatsadress är https://annasideer.se

Varför har vi en integritetspolicy

Annas Ideer värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss och vår användning av så kallade cookies.

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med att du gör ditt köp av oss och i samband med att du använder vår websida.

Vilka personuppgifter behandlar vi

De uppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss, som vi samlar in via vår webbplats eller från en tredje part, t.ex. information som vi får från olika tredjepartsleverantörer inom ramen för annonsnätverk.

Uppgifter som du lämnat till oss:

När du handlar eller ingår ett avtal hos oss kommer du att lämna viss information om dig till oss.
Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar.
Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, dina kontakt- och adressuppgifter, dina personliga preferenser och ditt telefonnummer.

Uppgifter som vi har samlat in från dig:

Vi kommer att behandla uppgifter om ditt ingångna köp eller avtal. När du besöker vår webbplats kommer vi även automatiskt samla in dina uppgifter, till exempel information om din IP-adress och vilka tjänster och sidor du besökt på vår sajt. Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse hos oss, har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser.

Marknadsföring av våra produkter via e-post:

Vi kommer att skicka ut vårt nyhetsbrev om du har begärt detta särskilt via vår hemsida.

Vilka kan få tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter behandlas endast av oss.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år. Om du lämnat ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev via e-post från oss kommer vi att spara ditt namn och din e-postadress för detta ändamål tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig eller motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur kan du påverka vår behandling av dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller delar av ett lämnat samtycke om behandling av uppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke innebär att vi inte kommer fortsätta att behandla dina uppgifter för det ändamål som ditt samtycke avsåg och att vi raderar uppgifterna i fråga – såvida vi inte behöver dem för något annat ändamål enligt denna integritetspolicy. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring. Om du meddelar oss att du motsätter dig att vi behandlar dina uppgifter för ändamålen direktmarknadsföring – såvida vi inte behöver fortsätta behandla uppgifterna i fråga för något annat ändamål i enlighet med denna integritetspolicy.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att utan kostnad få tillgång till information om vilka uppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina uppgifter. Om du vill ha sådan information kan du begära detta genom att kontakta oss per post eller e-mail. Våra kontaktuppgifter framgår ovan. Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina uppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av uppgifter. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de uppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Cookies

Hur använder vi cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är dels s.k. sessionscookies. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Via verktyget Google Analytics sparas även så kallade permanenta cookies med en maximal livstid på två år. Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen